^Към началото
logo

Детска градина № 9 “Ален мак” Варна

/със специални групи/

Детска градина, утвърждаваща здраве.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ОДГ № 9 “Ален мак” Варна

Детска градина, утвърждаваща здраве.

Get Adobe Flash player

За нас

ДЕТСКА ГРАДИНА № 9 „АЛЕН МАК“ / СЪС СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ

Адрес: Варна, ж-к.“Чайка“ до бл. 61

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020г. ЗА ДЕЦА, РОДЕНИ ПРЕЗ 2016г. е от 07.01.2019г. до 31.05.2019г.

За останалите възрасти документи се приемат целогодишно.

ПРИЕМАТ СЕ ДЕЦА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – АСТМА, ХРОНИЧЕН БРОНХИТ, ХРАНИТЕЛНИ И ДРУГИ АЛЕРГИИ, СЪРДЕЧНИ, БЪБРЕЧНИ, ОБМЕННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЕПИЛЕПСИЯ и други.

ПРИЕМАТ СЕ ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ.

ДЕТСКАТА ГРАДИНА РАЗПОЛАГА С ДОБРА МАТЕРИАЛНА БАЗА, СТАЯ ЗА СЕНЗОРНА СТИМУЛАЦИЯ, МОНТЕСОРИ СРЕДА, БАСЕЙН, КВАЛИФИЦИРАН ПЕДАГОГИЧЕСКИ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ, ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕДИ, РЕХАБИЛИТАТОР.

ОСИГУРЕНО Е ЦЕЛОДНЕВНО МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.ЛКК – обща по профила на заболяване или неврологична ЛКК за деца със специални образователни потребности – ТЕЛК

2. Личен амбулаторен картон – копие

3. Медицински документи, епикризи, консулти доказващи заболяването на детето

4. Акт за раждане на детето.

5.Служебна бележка от местоработата на единия родител.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

052/ 988 337; 052/ 988 272; 0882 567093